Tunteellinen taito

4. Toiminta

Seuraava

Toteutusvaihtoehdot

  • Opettaja voi toteuttaa kokonaisuuden omatoimisesti Hermanin taidelaukun ja Hermannin tunteelliset taidekortit -ohjeistuksen avustuksella.
  • Vaihtoehtoisesti yleisötyön amanuenssin voi kutsua ohjaamaan kokonaisuuden.

Toiminnan ohjeet  

  • Toiminnan tarkan kuvauksen löydät Hermannin tunteelliset taidekortit -ohjeistuksesta.
  • Kokonaisuuden aluksi tarkastellaan pienryhmissä laukun sisältämiä taidekortteja, nimetään niiden sisältämiä tunteita ja valitaan yksi tunnekortti jatkotyöskentelyä varten. Pienryhmät valmistavat valitsemistaan korteista omat teoksensa. Lopuksi tarkastellaan syntyneitä teoksia.
  • Opettajan ohjaamana aikaa tarvitaan n. 2-4 oppituntia valittavasta tekniikasta riippuen.
  • Kokonaisuutta voi muokata ja soveltaa käytettävissä olevan ajan mukaan.

Yhteistyössä

Ladattava materiaali

Kuvia

No items found.

Videoita

Linkit

Yhteystiedot