Tunteellinen taito

4. Toiminta

Seuraava

Toiminnan runko

  • Työskentele luokan kanssa joko yhdessä Sanataidekoulun opettajan kanssa tai ohjaa oppimiskokonaisuus itse.
  • Lue/kerro tarina Nepasta ja Palesta ja pohdi yhdessä oppilaiden kanssa, mitä eroa heidän ajattelussaan on.
  • Ohjaa oppilaita piirtämään kuvat Nepasta ja Palesta kuullun tarinan perusteella.
  • Ohjaa oppilaat pelaamaan ryhmissä Nepa ja Pale -peliä tutustuen/pohtien/tunnistaen negatiivisten ja positiivisten tunteiden vaikutusta tilanteisiin ja eri tilanteissa.
  • Tutustuta oppilaat metaforakoneeseen ja tehkää ryhmien omat metaforakoneet.
  • Ohjaa oppilaat kirjoittamaan oma tarina Nepasta ja Palesta. Kirjoitelmassa käytetään apuna ryhmän tekemää metaforataulukkoa.
  • Huomioi palautteen annossa oppilaan itseluottamuksen vahvistaminen, vuorovaikutus ja vahvuudet.

Yhteistyössä

Ladattava materiaali

Kuvia

No items found.

Videoita

Linkit

Yhteystiedot