Tunteellinen taito

3. Valmistautuminen

Seuraava

Kaikki alla olevat toiminnot ja harjoitukset tehdään myös ennen yhteistyökumppanin kanssa tehtävää yhteistyötä.

Yksilön/ryhmän tavoitteet

  • Käy oppilaiden kanssa keskustellen läpi toiminnalle asetetut laaja-alaiset tavoitteet ja avaa niiden käsitekieltä.
  • Aseta yhdessä oppilaiden kanssa yksilön/ryhmän tarpeisiin kohdennetut tavoitteet.
  • Huomioi oppilaiden osallistava rooli tavoitteiden asettelussa.

Toiminnan ohjeet

  • Tutustu oppilaiden kanssa tunnetaitoihin ja tunteisiin kuvien, keskustelujen tai draamaharjoitusten kautta. Hyödynnä harjoituksissa tunnekirjallisuutta tai tee seuraavia harjoituksia.
  1. Listatkaa tunteita ja pelatkaa Aliasta, pohtikaa millaisissa tilanteissa tunne voi tulla ja missä/miten se tuntuu kehossa.
  2. Etsikää tunteiden värejä, tunteita kuvaavia eläinhahmoja, esineitä jne. sekä kehittäkää perustelemisen taitoa.
  3. Harjoitelkaa tunteiden tulkitsemista kehollisesti asentoina ja ilmeinä.
  • Tulosta Nepa ja Pale-pelimateriaali ja valmista peli joko itse tai yhdessä oppilaiden kanssa.

Yhteistyössä

Ladattava materiaali

Kuvia

No items found.

Videoita

Linkit

Yhteystiedot