Tunteellinen taito

3. Valmistautuminen

Seuraava

Yksilön/ryhmän tavoitteet

  • Käy oppilaiden kanssa keskustellen läpi toiminnalle asetetut laaja-alaiset tavoitteet ja avaa niiden käsitekieltä.
  • Aseta yhdessä oppilaiden kanssa yksilön/ryhmän tarpeisiin kohdennetut tavoitteet.
  • Huomioi oppilaiden osallistava rooli tavoitteiden asettelussa.

Työpajaan valmistautuminen ja toiminnan ohjeet

Tämän osion opettaja toteuttaa itsenäisesti luokan kanssa molemmissa toteutusvaihtoehdoissa. Osion ohjaaminen pohjautuu VTS-menetelmään (Visual Thinking Strategies) eli Keskustelevaan kuvantarkastelu -menetelmään. Osion ohjeistuksen ja lisätietoa löydät Tunteellinen Herman -työpajaohjeistuksesta (ladattavat materiaalit).

  1. Pohtikaa yhdessä, mitä erilaisia tunteita tiedämme.
  2. Valitse linkkien takaa löytyvistä taidekuvista haluamasi – kaikkia ei tarvitse käsitellä.
  3. Tutustukaa valitsemiisi kuviin oppilaiden kanssa.
  4. Pohtikaa seuraavia kysymyksiä:
  • Mitä kuvassa on meneillään?
  • Mikä kuvassa saa sinut ajattelemaan niin?

Yhteistyössä

Ladattava materiaali

Kuvia

No items found.

Videoita

Linkit

Yhteystiedot