Tunteellinen taito

1. Tavoitteet

Seuraava

Johdanto

  • Tutustu alla oleviin laaja-alaisiin tavoitteisiin. (L2, L7)
  • Arvioi, millaiset ovat oppilaiden tunne-, ilmaisu- ja yhteistyötaidot. Mitä taitoja oppilaiden pitäisi erityisesti harjoitella tällä hetkellä?

Laaja-alaiset tavoitteet

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Tunnetaidot
  • Tunnistan erilaisia omia ja toisten tunteita taiteen kautta
  • Ilmaisen omia tunteita taiteen kautta
  • Käytän omia vahvuuksiani
Ilmaisu
  • Rikastan omaa kieltäni ja ilmaisuani

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Osallistuminen
  • Jaan omia ajatuksiani ja ideoitani suunnitteluvaiheessa
  • Otan vastuuta omasta oppimisestani
  • Kehitän omia yhteistyötaitojani

Toiminnan vaihtoehdot

* Valitse toiminnan toteuttamisen vaihtoehto yhdessä oppilaiden kanssa.

a) omalla koululla yhdessä Sanataidekoulun opettajan kanssa
b) omalla koululla opettajan itse vetämänä.

Yhteistyökumppanilla on mahdollisuus olla mukana kaksi tuntia.


Yhteistyössä

Ladattava materiaali

Kuvia

No items found.

Videoita

Linkit

Yhteystiedot