Tunteellinen taito

1. Tavoitteet

Seuraava

Johdanto

  • Tutustu alla oleviin laaja-alaisiin tavoitteisiin. (L2, L7)
  • Arvioi, millaiset ovat oppilaiden tunne-, ilmaisu- ja yhteistyötaidot. Mitä taitoja oppilaiden pitäisi erityisesti harjoitella tällä hetkellä?

Laaja-alaiset tavoitteet

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Tunnetaidot
  • Tunnistan erilaisia omia ja toisten tunteita taiteen kautta
  • Ilmaisen omia tunteita taiteen kautta
  • Käytän omia vahvuuksiani
Ilmaisu
  • Rikastan omaa kieltäni ja ilmaisuani

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Osallistuminen
  • Jaan omia ajatuksiani ja ideoitani suunnitteluvaiheessa
  • Otan vastuuta omasta oppimisestani
  • Kehitän omia yhteistyötaitojani
Toiminnan vaihtoehdot

Valitse toiminnan toteuttamisen vaihtoehto yhdessä oppilaiden kanssa.

a) omalla koululla yhdessä museon yleisötyön amanuenssin kanssa (kesto 60 min)
b) omalla koululla opettajan ohjaamana

Jos valitsette oppilaiden kanssa vaihtoehdon, jossa opettaja toteuttaa toiminnan itse, on museon toimistolta (Vingenkatu 18 A) lainattavissa Hermannin taidelaukku työpajan ohjaamista varten. Kysy laukkua yleisötyön amanuenssilta.

Yleisötyön amanuenssin toteuttamana työpajan kesto on 60 minuuttia. Toivomme, että saman koulun 4. luokat varaisivat työpajansa samalle päivälle.

Yhteistyössä

Ladattava materiaali

Kuvia

No items found.

Videoita

Linkit

Yhteystiedot