Tunteellinen taito

2. Yhteistyökumppanin ja oppimisympäristön esittely

Seuraava

Sanataidekoulu Santtu

Kokkolan lasten ja nuorten sanataidekoulu Santtu aloitti toimintansa Kokkolan seudun opistossa vuonna 2005.  Opetus pohjautuu taiteen perusopetuksen valtakunnalliseen sanataiteen opetussuunnitelmaan. Sanataidekoulu toimii opiston muusta toiminnasta poiketen vain suomen kielellä. Opetus tapahtuu iltapäivisin ja iltaisin.

Sanataidekoulu on kuusivuotinen. Opetus alkaa yleensä perusopetuksen toiselta tai kolmannelta vuosiluokalta.

Kolmena ensimmäisenä vuonna opetusta on kerran viikossa iltaisin kaksi oppituntia, yhteensä 66 tuntia. Kahtena seuraavana vuonna oppitunteja on pääsääntöisesti kolme kerran viikossa, yhteensä 99 tuntia. Viimeisen vuoden aikana itsenäisen työn osuus lisääntyy.

Santussa saa tutustua kirjoittamiseen satujen ja tarinoiden, sanaleikkien ja riimittelyjen kautta. Opetus laajentaa ja syventää sanallista ilmaisua ja tukee peruskoulun äidinkielen opetusta sekä antaa mainiot eväät myös jatko-opintoihin.
Ensimmäisenä vuonna keskeiset sisällöt liittyvät esim. iloon, leikkiin, vuorovaikutukseen, maailman jäsentämiseen, kansansatuihin ja runoihin. Oppilas saa tutustua sanailuun leikkimielisesti ja kokea löytämisen ilon!
Opintojen edetessä perehdytään kirjoittamiseen monipuolisesti, kun tutustutaan teatteri-ilmaisuun, kuva- ja musiikkitaiteeseen sekä radio- ja lehtityöhön. Myös sähköisen median hallinta kuuluu opetusohjelmaan. Lisäksi museovierailut ja erilaiset retket antavat ideoita omien tarinoiden ja runojen syntyyn.

Opetus järjestetään Kokkolan seudun opiston järjestämissä tiloissa.

Toiminnan vaihtoehdot

* Valitse toiminnan toteuttamisen vaihtoehto yhdessä oppilaiden kanssa.

a) omalla koululla yhdessä Sanataidekoulun opettajan kanssa
b) omallakoululla opettajan itse vetämänä.

Yhteistyökumppanilla on mahdollisuus olla mukana kaksi tuntia.


Yhteistyössä

Ladattava materiaali

Kuvia

No items found.

Videoita

Linkit

Yhteystiedot

Kokkolan seudun opisto

Kokkolan lasten ja nuorten sanataidekoulu - Santtu
Vaasantie 7
67100 Kokkola
Puh. 06 8289 777

Apulaisrehtori
Sixten Sandström
Puh. 044 7809 532
sixten.sandstrom(at)kokkola.fi

Sanataidekoulun opettaja
Mirjami Siren
mirjami.siren@yahoo.com