Rohkea taito

5. Jatkotyöskentely

Seuraava

Kokoava arviointi

Käy lopuksi oppilaiden kanssa palautekeskustelu rohkeudesta ja tee heidän kanssaan kokoava arviointi oppimiskokonaisuudesta huomioiden alussa asetetut tavoitteet. Esimerkkejä:

  • Arviointia värikoodein
  • Arviointia kuvien ja sanojen avulla
  • Arviointia ihmisjanan avulla.

Ideoita

  • Voimahahmon avulla kirjoitetaan rohkeustarinoita
  • Piirretyistä hahmoista kootaan näyttely esimerkiksi luokkaan, koululle, kirjastoon
  • Tehdään voimahahmoista tietoiskut
  • Voimahahmodraamaesitys
  • Oppimiskokonaisuus voi olla osa luokan muuta eheytettyä kokonaisuutta

Yhteistyössä

Ladattava materiaali

Kuvia

No items found.

Videoita

Linkit

Yhteystiedot