Rohkea taito

4. Toiminta

Seuraava

Toiminnan runko

  • Työskentele luokan kanssa valitussa oppimisympäristössä yhdessä oppilaiden kanssa valitulla tavalla.
  • Tulosta rohkeusteksteistä luokalle sopivimmat.

Jos toteutat oppimiskokonaisuuden itse, jatka seuraavien ohjeiden mukaan.

  • Katso oppilaiden kanssa kirjastonhoitaja Päivi Pajalan tekemä video oppilaille.
  • Lue oppilaille lyhyt kuvakirja rohkeudesta esim. Maailman rohkein sika ja keskustele heidän kanssaan kirjan sisällöstä.
  • Ohjaa oppilaat lukemaan pareittain yksi rohkeusteksti ja tekemään tehtävät annettujen ohjeiden mukaan.
  • Ohjaa oppilasparit esittelemään piirtämänsä voimahahmot omalle luokalle (mahdollisuus käyttää vertaisarviointia) ja valitkaa lopuksi piirretyistä voimahahmoista luokan yhteinen voimahahmo.
  • Anna oppilaille palautetta heidän työskentelystään, keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja vahvuuksista.
  • Idea: Voimahahmon 3D-tulostaminen kirjastolla

Yhteistyössä

Ladattava materiaali

Kuvia

No items found.

Videoita

Linkit

Yhteystiedot