Rohkea taito

3. Valmistautuminen

Seuraava

Kaikki alla olevat toiminnot tehdään myös ennen yhteistyökumppanin kanssa toteutettavaa yhteistyötä.

Yksilön/ryhmän tavoitteet

  • Käy oppilaiden kanssa keskustellen läpi toiminnalle asetetut laaja-alaiset tavoitteet ja avaa niiden käsitekieltä.
  • Aseta yhdessä oppilaiden kanssa yksilön/ryhmän tarpeisiin kohdennetut tavoitteet.
  • Huomioi oppilaiden osallistava rooli tavoitteiden asettelussa.

Toiminnan ohjeet

  • Tutustu oppilaiden kanssa rohkeuteen vahvuutena, pelkoihin ja tunnetaitoihin keskustelemalla.
  • ” Missä tilanteissa haluaisin olla rohkea?”
  • ” Missä tilanteissa tarvitsen rohkeutta?” jne.
  • Voit kytkeä tähän oppimiskokonaisuuteen oppilaiden kirjastokortin hankkimisen. Täytetyt hakulomakkeet kannattaa lähettää kirjastoon jo ennakkoon, jotta kirjastokortit ovat kirjastoon mentäessä valmiina.

Yhteistyössä

Ladattava materiaali

Kuvia

No items found.

Videoita

Linkit

Yhteystiedot