Toimelias taito

4. Toiminta

Seuraava

Toiminnan ohjeet

Ohjaa oppilaita keskustelemaan ryhmissä keksinnöistä ja yhdessä keksimisestä

  • Millaisia keksintöjä tulevaisuus tarvitsee?
  • Millaista keksintöä käytät päivittäin?
  • Mikä on elämääsi koskettavin keksintö?
  • Millaisen keksinnön sinä haluaisit luoda?

Toiminta

  • Pajassa työskennellään leikinomaisesti ja sallivasti oppilaiden keksintöjen parissa
  • On tärkeää kehua toisten ideoita sekä auttaa oppilaita jatkojalostamaan heidän ideoitaan!
  • Tärkeintä on leikkimielinen keksiminen ja mielikuvituksellisesti yliampuvat keksinnöt
  • Pajassa tehdään keksintösuunnitelma joko yksin, pareittain tai ryhmässä.
  • Työskentelyä jatketaan prototyyppien suunnittelussa
  • Oppilaille annetaan palautetta heidän työskentelystään, rohkaistaan ideoinnissa, sillä keksintöjen ei tarvitse olla todellisia! Keksinnöt saavat perustua myös faktatietoon, mutta tämä saa jäädä kunkin keksijän/pienryhmän oman päätöksen varaan.

Yhteistyössä

Ladattava materiaali

Kuvia

No items found.

Videoita

Yhteystiedot