Toimelias taito

3. Valmistautuminen

Seuraava

Kaikki alla olevat toiminnot tehdään ennen ohjaajan tuloa koululle.

Yksilön/ryhmän tavoitteet

  • Käy oppilaiden kanssa keskustellen läpi toiminnalle asetetut laaja-alaiset tavoitteet ja avaa tarvittaessa niiden käsitekieltä.
  • Aseta yhdessä oppilaiden kanssa yksilön/ryhmän tarpeisiin kohdennetut tavoitteet.
  • Huomioi oppilaiden osallistava rooli tavoitteiden asettelussa.

Valmistautuminen pajaan

  • Tutkikaa erilaisia keksintöjä ja keksijöitä
  • Pohtikaa: millainen keksintö on yhä merkittävä, vaikka sitä ei tulisi ajatelleeksi?
  • Yhdistettäviä teemoja esim.: Kuinka keksinnöt näkyvät ihmisen historiassa, taiteessa tai vaikkapa lääketieteessä?
  • Kerätkää työpajaa varten rakennusmateriaalia monipuolisesti: erilaisia pahveja, tikkuja yms. materiaaleja, jotta rakentelu ja teokset olisivat mahdollisimman ekologisia.

Yhteistyössä

Ladattava materiaali

Kuvia

No items found.

Videoita

Yhteystiedot