Kaveritaito

4. Toiminta

Seuraava
  • Teatterin yleisötyöntekijän tuottama materiaali (linkki), joka vaihtuu vuosittain teatteriesityksen mukaan.
  • Kaveritaitopajat (liite: pdf- diasarja)
  • Mahdolliset teatterivierailut sovittuna aikana.

Toiminnan runko

  • Työskentele luokan kanssa valitussa oppimisympäristössä yhdessä oppilaiden kanssa valitulla tavalla.
  • Ohjaa oppilaita tekemään kaveritaitoharjoitteita joko pareittain tai ryhmässä.
  • Anna oppilaille palautetta heidän työskentelystään, keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja vahvuuksista.
  • Rohkaise oppilaita antamaan kannustavaa palautetta toisilleen.

Yhteistyössä

Ladattava materiaali

Kuvia

No items found.

Videoita

Linkit

Yhteystiedot