Kaveritaito

3. Valmistautuminen

Seuraava

Yksilön/ryhmän tavoitteet

  • Käy oppilaiden kanssa keskustellen läpi toiminnalle asetetut laaja-alaiset tavoitteet ja avaa niiden käsitekieltä.
  • Aseta yhdessä oppilaiden kanssa yksilön/ryhmän tarpeisiin kohdennetut tavoitteet.
  • Yhdistettäviä teemoja esim.:  vuorovaikutustaidot, teatteriin tutustuminen, ilmaisu
  • Huomioi oppilaiden osallistava rooli tavoitteiden asettelussa.

Toiminnan ohjeet

Ohjaa oppilaita keskustelemaan ryhmissä kaveruudesta.

  • Millainen on hyvä kaveri?
  • Mitä hyvä kaveri tekee?

Yhteistyössä

Ladattava materiaali

Kuvia

No items found.

Videoita

Linkit

Yhteystiedot