Keskipohjalainen taito

3. Valmistautuminen

Seuraava

Kaikki alla olevat toiminnot tehdään myös ennen yhteistyökumppanin kanssa toteutettavaa yhteistyötä.

Yksilön/ryhmän tavoitteet

  • Käy oppilaiden kanssa keskustellen läpi toiminnalle asetetut laaja-alaiset tavoitteet ja avaa niiden käsitekieltä.
  • Aseta yhdessä oppilaiden kanssa yksilön/ryhmän tarpeisiin kohdennetut tavoitteet.
  • Huomioi oppilaiden osallistava rooli tavoitteiden asettelussa.

Toiminnan ohjeet

  • Tutustu oppilaiden kanssa keskipohjalaiseen käsityökulttuuriin ja perinteisiin.
  • Esittele oppilaille kudontatyön vaihtoehdot ja päätä yhdessä oppilaiden kanssa sekä kehys- että kudontamallit.
  • Ohjaa oppilaat keräämään tarvittavat materiaalit ja valmistamaan kudontakehykset huomioiden kestävä kehitys.

Yhteistyössä

Ladattava materiaali

Kuvia

No items found.

Videoita

Linkit

Yhteystiedot