Iloinen taito

1. Tavoitteet

Seuraava

Johdanto

Tutustu alla oleviin laaja-alaisiin tavoitteisiin (L2, L7).

Arvioi, millaiset ovat oppilaiden vuorovaikutustaidot ja kuinka he ilmaisevat itseään. Mitä taitoja oppilaiden pitäisi erityisesti harjoitella tällä hetkellä?

Laaja-alaiset tavoitteet

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Ilmaisu
  • Ilmaisen itseäni monipuolisesti
  • Harjoittelen myönteisiä vuorovaikutustaitoja ryhmässä: kuuntelen, jaan ajatuksiani, edistän yhteistä tekemistä sekä kannustan ja arvostan muita
  • Tutustun oman lähiympäristön kulttuuriin

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Osallistuminen
  • Hahmotan itseni osana suurempaa kokonaisuutta

Toiminnan vaihtoehdot

a) Keski-Pohjanmaan konservatorion/balettiopiston opettaja tulee koululle toteuttamaan vuodenaikateemaan liittyviä improvisaatiotuokioita, joissa yhdistyvät yhteismusisointi ja musiikkiliikunta. Kesto 2x45 min (kahtena erillisenä kertana).

b) Opettaja toteuttaa koululla luokkansa kanssa musiikki/musiikkiliikuntatuokiot konservatorion/balettiopiston opettajan laatimien vinkkien mukaisesti

Yhteistyössä

Ladattava materiaali

Kuvia

No items found.

Videoita

Linkit

Yhteystiedot