Tutkiva taito

5. Jatkotyöskentely

Seuraava

Kokoava arviointi

Oppimiskokonaisuuden päätteeksi arvioi yhdessä oppilaiden kanssa  huomioiden alussa asetetut tavoitteet, esim:

  • Onko oppilaiden tietoisuus omasta kulttuuriympäristöstä lisääntynyt
  • Miten oppilaat havainnoivat kestävän kehityksen piirteitä rakennetussa ympäristössä
  • Millainen vaikuttavuus oppimiskokonaisuudella on esim. kestävän kehityksen edistämiseksi; millaiset mahdollisuudet oppilailla on median käyttöön, tuotosten esittelyyn omalla koululla jne.

Yhteistyössä

Ladattava materiaali

Kuvia

No items found.

Videoita

Linkit

Yhteystiedot