Tutkiva taito

1. Tavoitteet

Seuraava

Johdanto

Tutustu alla-oleviin laaja-alaisiin tavoitteisiin L2 ja L7. Selvitä, millainen tietoisuus oppilailla on paikallisista rakennetun ja luonnon ympäristön muutoksista sekä kestävästä kehityksestä rakennuskulttuurissa. Mitä taitoja oppilaiden pitäisi erityisesti harjoitella tällä hetkellä?

Laaja-alaiset tavoitteet

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Kulttuurinen kohtaaminen
  • Tiedän omat juureni
  • Havaitsen oman kulttuurini piirteitä ja muutoksia

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Kestävä kehitys
  • Tietoisuus omasta ympäristöstä
  • Ymmärrän kestävän kehityksen merkityksen itselle ja ympäristölle
  • Ymmärrän menneisyyden ja tulevaisuuden yhteyden sekä merkityksen tulevaisuudelle

Toiminnan vaihtoehdot

  • Historiasuunnistus Mannerheimin aukion ympäristössä
  • Tulevaisuuden Kokkola
  • Rakennusten uusiokäyttö

Yhteistyössä

Ladattava materiaali

Kuvia

No items found.

Videoita

Linkit

Yhteystiedot