Toimelias taito

5. Jatkotyöskentely

Seuraava

Kokoava arviointi

Tee oppilaiden kanssa kokoava arviointi oppimiskokonaisuuden lopuksi huomioiden alussa asetetut tavoitteet. Esimerkiksi:

  • Ajatushautomo
  • Keskustelu ulkopuolisen tahon antaman palautteen pohjalta
  • Portfolio kuvin ja sanoin

Ideoita

  • Vaikuttamisprojekti voi olla osa luokan muuta eheytettyä oppimiskokonaisuutta
  • Juhlien järjestäminen vaikuttamisprojektin valmistumisen kunniaksi
  • Kutsuvierastilaisuus, jossa esitellään vaikuttamisprojekti (huoltajat, isovanhemmat, kyläläiset, kaupungin edustus jne.)
Muista vaikuttamisprojektissa tehtyjen teosten purkaminen sovittuna ajankohtana sekä käytettyjen materiaalien kierrättäminen.

Yhteistyössä

Ladattava materiaali

Kuvia

No items found.

Videoita

Yhteystiedot