Toimelias taito

4. Toiminta

Seuraava

Toiminnan runko

  • Ohjaa oppilaita tekemään suunnitelma joko pareittain tai ryhmissä huomioiden kohde, ympäristö, tapa ja käytettävät materiaalit.
  • Suunnitelmat hyväksytetään opettajalla/mahdollisella yhteistyökumppanilla.
  • Valitse oppilaiden/yhteistyökumppanin kanssa joko yksi yhteinen suunnitelma toteutettavaksi tai useampia.
  • Jatkakaa työskentelyä hyväksytyn/hyväksyttyjen suunnitelmien pohjalta valitussa oppimisympäristössä ja valitulla tavalla.
  • Anna oppilaille palautetta heidän työskentelystään, keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja vahvuuksista huomioiden itseluottamuksen vahvistuminen. Mahdollistaa yksilö- ja vertaispalautteen antamisen.

Yhteistyössä

Ladattava materiaali

Kuvia

No items found.

Videoita

Yhteystiedot