Toimelias taito

3. Valmistautuminen

Seuraava

Kaikki alla olevat toiminnot ja harjoitukset tehdään myös ennen yhteistyökumppanin kanssa tehtävää yhteistyötä.

Yksilön/ryhmän tavoitteet

 • Käy oppilaiden kanssa keskustellen läpi toiminnalle asetetut laaja-alaiset tavoitteet ja avaa niiden käsitekieltä.
 • Aseta yhdessä oppilaiden kanssa yksilön/ryhmän tarpeisiin kohdennetut tavoitteet.
 • Huomioi oppilaiden osallistava rooli tavoitteiden asettelussa.

Toiminnan ohjeet

 • Tutustu oppilaiden kanssa erilaisiin vaikuttamisen mahdollisuuksiin.
 • Ohjaa oppilaita valitsemaan vaikuttamisen kohde, mahdollinen ympäristö ja toteuttamistapa.
 • Tutustu oppilaiden kanssa projektissa käytettäviin materiaaleihin (esim. säänkestävät materiaalit, kierrätysmateriaalit).
 • Ohjaa oppilaita keräämään tarvittavat materiaalit.

Ideoita

 • lastenoikeuksien huomioiminen
 • oman koulun viihtyisyyden parantaminen
 • yhteistyö lähiympäristössä olevan toimijan kanssa
 • yhteistyö jonkin toisen luokan/koulun kanssa
 • yhteistyö kaupungin puutarhan kanssa
 • yhteistyö taiteilijan/yrityksen/järjestön/seuran kanssa
 • yhteistyö median kanssa
 • sähköinen näyttely someen

Yhteistyössä

Ladattava materiaali

Kuvia

No items found.

Videoita

Yhteystiedot